Σεμινάριο kali arnis escrima με Guro Αλέκο Πέτρου 30-3-2014

Σεμινάριο kali arnis escrima με Guro Αλέκο Πέτρου 30-3-2014

Μια πολύ όμορφη εμπειρία το σημερινό σεμινάριο kali στη σχολή του Guro Αλέκου Πέτρου.
Με φίλους δασκάλους και άλλους δασκάλους και μαθητές και σε άψογο κλίμα, περάσαμε λίγες ώρες εξάσκησης και απόκτησης γνώσεων στην όμορφη και δυναμική τέχνη του kali από τον πλέον γνώστη και αξιόλογο δάσκαλο, τον παλαιότερο στην Ελλάδα, Αλέξανδρο Πέτρου εκπαιδευτή μου στο kali και στο jeet kune do.

Τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Εδώ φωτογραφίες

Read More