Ιδιαίτερα μαθήματα

Για άτομα που δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σύλλογο, υπάρχει η δυνατότητα να εκπαιδευτούν με ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά ή σε μικρά γκρουπ, είτε στο σύλλογο, είτε σε δικό τους χώρο.