Αυτοάμυνα

Αυτοάμυνα

Στο σύλλογό μας ξεχωριστά από τα συστήματα και αθλήματα που διδάσκουμε, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικής και πρακτικής αυτοάμυνας, καθώς οι τεχνικές που χρειάζονται σε μια ρεαλιστική κατάσταση πολλές φορές είναι απαγορευμένες για τα μαχητικά αθλήματα ή τα συστήματα πολ. τεχνών.

Εμείς έχουμε επιλέξει τις πιο απλές, αποτελεσματικές και εύκολα εφαρμόσιμες τεχνικές τις οποίες και διδάσκουμε, μαζί με το θεωρητικό κομμάτι, το πως δηλαδή μπορούμε να αποφύγουμε μια κατάσταση, πως μπορούμε να την αξιολογήσουμε και πως να ψυχολογήσουμε τον αντίπαλο.

Το πρόγραμμα αυτό, είναι ιδανικό και για γυναίκες και για άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από πολεμικές τέχνες.